du-an-148-giang-vo

Vingroup dự kiến tăng vốn thêm 12.228 tỷ cho dự án 148 Giảng Võ và trung tâm triển lãm quốc gia

Mới đây, công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF) – Công ty con của Vingroup, vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đồng đầu năm 2019, với điểm đáng chú ý là công ty sẽ tăng vốn điều lệ thêm 12.228 tỷ đồng bằng việc phát hành hơn 1.2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, văn phòng chính phủ giữa tháng 8/2018 đã có thông báo ý kiến của Thủ tướng về chủ trương triển khai trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng với dự án thành phần là tổ hợp nhà ở và dịch vụ thương mại số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình.

Trước tiên, trong thời điểm bộ văn hóa thể thao và du lịch đang hoàn thiện nội dung đầu tư của dự án, VEF phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, đảm bảo đủ khả năng triển khai theo quy định tại Luật đất đai.

Theo dự kiến, VEF sẽ phát hành hơn 1.2 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 1.666 tỷ lên 13.894 tỷ, phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ theo tỷ lệ sở hữu: 1/7.34, thời gian thực hiện dự kiến trong 1 năm kể từ thời điểm đại hội đồng cổ đông được thông qua.

Nếu thành công, VEF sẽ thu được 12.228 tỷ, chia ra 5.777 tỷ cho dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới tại Cổ Loa, 4.089 tỷ cho dự án Vinhomes Giảng Võ và 2.362 tỷ cho dự án Vinhomes Mễ Trì giai đoạn 2, phần còn lại sẽ được bổ sung thành vốn lưu động.

du-an-148-giang-vo

Hiện tại, Vingroup đang nắm giữ 83.3% vốn của VEF.

Được biết, VEF được thành lập vào năm 2011 với trụ sở đặt tại số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, lĩnh vực chính là tổ chức triển lãm, sự kiện, hội nghị trong và ngoài nước. Năm 2015, đại hội đồng cổ đông đã bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên của Vingroup.

Kết thúc năm 2018, VEF đã đạt doanh thu tài chính 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng. Cũng trong năm qua VEF đã lên kế hoạch tổ chức 3 hội chợ triển lãm thường niên là hội chợ xuân, hội chợ thời trang, hội chợ quốc tế hàng công nghiệp.

Tính đến ngày 31/12/2018, VEF đã có tổng tài sản đạt 1.826 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn đạt 810 tỷ, tài sản ngắn hạn đạt 1.061 tỷ. Vốn chủ công ty đạt 1.818 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần đạt 1.666 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 147 tỷ và lợi nhuận thặng dư 5.3 tỷ.